ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

ตำแหน่ง

 


 - เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุง  

สถานที่ทำงาน

 


 - ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินพระรามเก้า  

ชุดยูนิฟอร์ม

 

 


 - ชาย/หญิง  
 - อายุ 20-40 ปี  
 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 - จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาด้านสารสนเทศ
   ,เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง  
 - สามารถทำงานเป็นกะได้  
 - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 - ความสามารถพิเศษด้านการใช้ซอฟแวร์เฉพาะด้าน
   (ระบุถ้ามี)  
 - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดการทำงาน

 


 - ประสานงานซ่อมบำรุง (ติดต่อประสานงานทีมช่าง เมื่อมีการแจ้งซ่อมผ่านระบบคอมพิวเตอร์)  
 - บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงในระบบ CMMS  
 - สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us