ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

ตำแหน่ง

 
 

- วิศวกรไฟฟ้าสถานที่ทำงาน

 
 

 - ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินกัลปพฤกษ์ ,ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9


ชุดยูนิฟอร์ม

 

คุณสมบัติ

 
 

 - ชาย/หญิง   

 - อายุ 25-40 ปี   

 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   

 - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

 - สามารถทำงานเป็นกะได้   

 - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

 - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร , มีประสบการณ์ด้านการควบคุม วางแผนด้านงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร 

 

รายละเอียดการทำงาน

 
 

- ควบคุม ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ดูแลการทำงานของ Supervisor , Technician ให้ทำงานออกมาบรรลุเป้าหมาย

- จัดทำ Report รายงงานผลการทำงาน , งานด้านเอกสารงานวิศวกรรม

- ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us