ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

ตำแหน่ง

 
 

- หัวหน้าช่างเทคนิค

 

สถานที่ทำงาน

 

  - ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินกัลปพฤกษ์


ชุดยูนิฟอร์ม

 

คุณสมบัติ

 
 

 - ชาย/หญิง   

 - อายุ 20-40 ปี   

 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   

 - จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ ,แมคคาทรอนิก

   ,หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

 - สามารถทำงานเป็นกะได้   

 - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

 - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารอย่างน้อย 5 ปี

 

รายละเอียดการทำงาน

 
 

- ซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า ,ประปา ,แอร์ ,ระบบสุขาภิบาล)

- กำกับดูแล การทำงานของช่างเทคนิคให้งานออกมาบรรลุเป้าหมาย

- รายงานผลการทำงานงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร

- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us