Profile

Type of Business :

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าด้านอิเล็กโทรนิค และไอที โดยเฉพาะรบบสำรองไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ จำกัด ทุกคน   ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นถึง การนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้   เพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆของบริษัทให้เกิดเป็นระบบ   ลดโอกาสสูญเสียลูกค้าให้น้อยลง   ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น   โดยมีข้อร้องเรียนที่น้อยลง   และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น   ตลอดจนเพิ่มความเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์และองค์กร   อีกทั้งยังสามารถลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน   และก่อเกิดประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ   ลดของเสียให้น้อยลง   มีการทำสินค้าใหม่น้อยลง   หรือ  REJECT  งานทิ้งน้อย   ทำให้สามารถเพิ่มการแข่งขันได้

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของบริษัทฯ   คือ   การให้ความสำคัญกับลูกค้า   ลูกค้าของเราถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจ   พวกเราจึงต้องทราบความต้องการของลูกค้า   และพยายามที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   ทั้งด้านกฎหมายและด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของด้านการบริการ
•   การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนสั่งซื้อเครื่อง
    หากลูกค้าต้องการความมั่นใจก่อนการตัดสินใจเลือกสินค้าที่จะสั่งซื้อว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือไม่   สามารถติดต่อพนักงานขาย   เพื่อสอบถามรายละเอียดทางด้านเทคนิค หรือร้องขอให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งช่างเทคนิค   ออกไป   ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า   และตรวจเช็คขนาดกำลังของเครื่องจักร   เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นก่อนการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานให้มากที่สุด
•    การเช่าซื้อสินค้า
    ทางบริษัท ฯ   มีสินค้าประเภท AC & DC UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY , GENERATOR , DC CHARGER  สำหรับให้ลูกค้าเช่าซื้อเพื่อใช้งานระยะสั้น เช่นในระยะเวลา 1 วันขึ้นไปเพียงลูกค้าเสียค่าใช้จ่าย   ในการรับส่งเครื่องตามระยะทางการจัดส่ง   และค่าแรงเล็กน้อยสำหรับช่าง
•   การส่งมอบสินค้า  ( ไม่มีการติดตั้ง)
    เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า   ทางบริษัทฯพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง   ตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้ การส่งมอบอาจดำเนินการตามรูปแบบที่เหมาะสม   ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวน   และราคาผลิตภัณฑ์   เช่นจัดส่งใช้ฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ( ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและมูลค่าผลิตภัณฑ์)
•   การส่งมอบสินค้า  ( กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้ง)
   1. บริษัทฯจะจัดส่งสินค้า   และติดตั้งเครื่อง(สำหรับเครื่องที่ต้องติดตั้ง)   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเขต   กรุงเทพมหานคร   และปริมณฑล  
   2. ในการติดตั้งเครื่องแต่ละครั้ง   ทางฝ่ายบริการจะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้เท่านั้น แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงสายไฟทางด้าน INPUT & OUTPUT ( เว้นแต่ทางลูกค้าจะจัดจ้างทาง บริษัท ฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการระบบฟ้าด้วย)
   3. กรณีต่างจังหวัด   บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   ในกรณีที่ต้องเดินทางไปติดตั้งเครื่องที่ต่างจังหวัด

การบริการหลังการขาย
•   การรับประกันสินค้า
    สินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯจะมีรับประกัน  1  ปีเต็ม   หรือตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์   ซึ่งอาจมีระยะเวลารับประกัน   ที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์
•   การซ่อมสินค้า  ( ในระยะรับประกัน)   ช่วงเวลารับประกัน   หากมีปัญหาเครื่องเสียสามารถแจ้งทางฝ่ายบริการเพื่อดำเนินการตรวจซ่อม   หรือจัดส่ง   เครื่องมาซ่อมได้ที่บริษัท ฯ ได้ตลอดอายุของสัญญารับประกัน

เมื่อเครื่องที่ใช้งานเกิดเสียขึ้น
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว   ขอความกรุณาให้ช่วยบอกรายละเอียดที่สำคัญในการซ่อม   เพื่อให้ฝ่ายบริการดำเนินการได้   รวดเร็วและถูกต้อง   มากขึ้น   ดังนี้
1.  เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่อง   โดยสามารถดูได้จากบัตรรับประกัน   หรือฉลาก( Nameplate)  ที่ติดอยู่บนเครื่อง   ได้แก่
    1.1.  รุ่น( MODEL)
    1.2.  ขนาดกำลัง  (Power Rating)
    1.3.  หมายเลขเครื่อง  (Serial Number)
2.  แจ้งลักษณะอาการเสีย   หรือความผิดปกติของเครื่องหรือตามที่ได้ทราบมา
3.  แจ้งซ่อมมาที่ฝ่ายบริการ   หรือเจ้าหน้าที่รับซ่อม   ตามความสะดวก   ได้ดังนี้
    3.1.  ทางโทรศัพท์   หมายเลข  02-380-2563, 02-384-3329 Hotline : 08-1843-2322, 08-6330-5543, 08-9696-7493
    3.2.  ทางโทรสาร   หมายเลข 02-757-1157, 02-398-1293
    3.3.  ทางอีเมล์  (E-mail)  ที่   support@binary-power.com
4.  เมื่อฝ่ายบริการ   ได้รับทราบรายละเอียดจากลูกค้าแล้ว   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะรีบติดต่อเพื่อนัดหมาย   ดำเนินการในการตรวจซ่อม   ให้กับลูกค้าต่อไป

     
     
     Battery


Generator


UPS