เกี่ยวกับเรา


Binary Power Engineering

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟอย่างครบวงจร โดยเฉพาะระบบการสำรองไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทางบริษัทนำเสนอและให้บริการด้วยความหลากหลายของสินค้า ในเรื่อง AC/DC,Power Conversion, ระบบ UPS และแบตเตอรี่ ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อุปกรณ์สนับสนุนทางด้านไฟฟ้าทุกประเภท

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในส่วนของงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร งานซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆของอาคารหรือโครงการขนาดใหญ่ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

Business Profile / Mission

ความเชี่ยวชาญหลักของ บริษัท คือองค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า คอยให้คำปรึกษาแก้ปัญหาและการหาสาเหตุของปัญหาอีกทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ดำเนินการและช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัทลูกค้า

Quality Policy

1.ให้บริการด้านระบบประกอบอาคาร และระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย การบริการที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ

2.ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ และมุ่งมั่นปรับปรุงระบบISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง

Certificate

โดยทางบริษทนั้นมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล ที่ได้รับตามการรับรอมาตรฐานISO 9001:2015 ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกค้าโดยสรรหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาสู่มาตราฐานสากล

Development

ด้วยความมุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรและต่อลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯจึงได้ติดตั้ง SAP Business One ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใช้ในการบริหารงานทรัพยากรทั้งหมดและช่วยบริหารกระบวนการทำงานทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us