การบริการของเรา


Binary Power Engineering

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯจะมีรับประกัน 1 ปีเต็ม หรือตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีระยะเวลารับประกัน ที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์

การซ่อมสินค้า (ในระยะรับประกัน)

ช่วงเวลารับประกัน หากมีปัญหาเครื่องเสียสามารถแจ้งทางฝ่ายบริการเพื่อดำเนินการตรวจซ่อม หรือจัดส่ง เครื่องมาซ่อมได้ที่บริษัท ฯ ได้ตลอดอายุของสัญญารับประกัน

การขอรับบริการ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว ขอความกรุณาให้ช่วยบอกรายละเอียดที่สำคัญในการซ่อม เพื่อให้ฝ่ายบริการดำเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ดังนี้

1.  เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่อง โดยสามารถดูได้จากบัตรรับประกัน หรือฉลาก (Nameplate) ที่ติดอยู่บนเครื่อง ได้แก่
1.1. รุ่น (MODEL)
1.2. ขนาดกำลัง (Power Rating)
1.3. หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

2. แจ้งลักษณะอาการเสีย หรือความผิดปกติของเครื่องหรือตามที่ได้ทราบมา

3. แจ้งซ่อมมาที่ฝ่ายบริการ หรือเจ้าหน้าที่รับซ่อม ตามความสะดวก ได้ดังนี้
3.1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข  02-380-2563, 02-384-3329 Hotline : 08-1843-2322, 08-6330-5543, 08-9696-7493
3.2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-757-1157, 02-398-1293
3.3. ทางอีเมล์ (E-mail) ที่ support@binary-power.com

4. เมื่อฝ่ายบริการ ได้รับทราบรายละเอียดจากลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะรีบติดต่อเพื่อนัดหมาย ดำเนินการในการตรวจซ่อม ให้กับลูกค้าต่อไป

Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us