การบริการของเรา


Binary Power Engineering

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนสั่งซื้อเครื่อง

หากลูกค้าต้องการความมั่นใจก่อนการตัดสินใจเลือกสินค้าที่จะสั่งซื้อว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือไม่   สามารถติดต่อพนักงานขาย   เพื่อสอบถามรายละเอียดทางด้านเทคนิค หรือร้องขอให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งช่างเทคนิค   ออกไป   ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า   และตรวจเช็คขนาดกำลังของเครื่องจักร   เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นก่อนการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานให้มากที่สุด

การเช่าซื้อสินค้า

ทางบริษัท ฯ มีสินค้าประเภท AC & DC UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY , GENERATOR , DC CHARGER  สำหรับให้ลูกค้าเช่าซื้อเพื่อใช้งานระยะสั้น เช่นในระยะเวลา 1 วันขึ้นไปเพียงลูกค้าเสียค่าใช้จ่าย ในการรับส่งเครื่องตามระยะทางการจัดส่ง และค่าแรงเล็กน้อยสำหรับช่าง

การส่งมอบสินค้า (ไม่มีการติดตั้ง)

เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทฯพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้ การส่งมอบอาจดำเนินการตามรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวน และราคาผลิตภัณฑ์ เช่นจัดส่งใช้ฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและมูลค่าผลิตภัณฑ์)

การส่งมอบสินค้า (กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้ง)

1. บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าและติดตั้งเครื่อง(สำหรับเครื่องที่ต้องติดตั้ง)   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2. ในการติดตั้งเครื่องแต่ละครั้ง ทางฝ่ายบริการจะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้เท่านั้น แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงสายไฟทางด้าน INPUT & OUTPUT ( เว้นแต่ทางลูกค้าจะจัดจ้างทาง บริษัท ฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการระบบฟ้าด้วย)

3. กรณีต่างจังหวัด บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องเดินทางไปติดตั้งเครื่องที่ต่างจังหวัด

Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us